Mgr. Jaromír Šalek, 42 let, metodik vzdělávání dospělých, Lysá nad Labem

Ve svém občanském povolání vytvářím vzdělávací projekty, které dávají lidem novou životní šanci. Jsem přesvědčen o tom, že i Lysá si zaslouží novou šanci. Šanci stát se zdravým a bezpečným městem, ve kterém se dobře žije a radnice naslouchá svým občanům. Každý projekt musí mít jasně stanovený cíl a nastavenou průběžnou kontrolu jeho naplňování. Tohoto pravidla bych se rád držel i v práci pro město. V minulém volebním období jsem byl členem kulturní a školské komise, a také členem finančního výboru. Hlavní prioritu pro vedení města vidím v zajištění dostatku kvalitní pitné vody a zkultivování veřejného prostoru. Vzhledem k demografické prognóze bude město potřebovat novou mateřskou školu a bude muset řešit také navýšení kapacity základních škol. Budu prosazovat zlepšení péče o zeleň a zajištění větší čistoty města.

Vzdělání jsem získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru vzdělávání dospělých a personální řízení a této oblasti jsem zůstal věrný i ve své práci. V profesní kariéře jsem pracoval jako projektový manažer v několika firmách. V současné době vedu projekty pro vzdělávání nezaměstnaných a zároveň jsem externím hodnotitelem ministerstva práce a sociálních věcí v dotačních řízeních.

Naše rodina bydlí v Lysé na Kačíně. Děti navštěvují ZŠ J. A. Komenského a ZUŠ F. A. Šporka. Pracuji převážně z domova s občasnými výjezdy do Hradce Králové. Potkat mě můžete také na kole při projížďkách kolem Labe nebo s kytarou při pravidelných folk
a country posezeních v našem městě.