Cesta města kandidát č. 1
Cesta města kandidát č. 1

Mgr. Martina Tužinská Synková, 44 let, právnička, Litol

Většinu svého života jsem prožila v Hradci Králové, věnném městě českých královen, městě, které je proslulé jako salón České republiky svou architekturou, zelení a kulturou. Do Lysé nad Labem jsem se přistěhovala v roce 2005. Jsem vdaná a mám syna Mikuláše, který je středobodem mého života.

Obě města mají mnoho společného a spojuje je řeka Labe. Od počátku jsem toho názoru, že Lysá nad Labem, má velký potenciál a každému, kdo se rozhodne pro život v tomto městě, může nabídnout téměř vše. Svou polohou a historií nelze našemu městu upřít takové výhody, které nenabízí mnoho jiných měst. Základem toho, aby vše fungovalo tak, jak má, je dobrá správa města. Dobrá správa města má vycházet ze znalosti místních poměrů, hledání cest     za účelem realizace a ochotě komunikovat nejen na úrovni státní správy či samosprávy, ale především s občany města. Obousměrná komunikace mezi občany a městem, ochota si vzájemně naslouchat, to je cesta, která má smysl. Respekt k sobě samé, základním hodnotám a cílům, nejbližšímu i vzdálenějšímu okolí, přírodě a lidem kolem sebe, to je moje motto          a základní stavební kámen pro mou práci.

Mou snahou bude především rozvíjet naše město jako vhodné místo k životu, kde lidé mohou dýchat zdravý vzduch, pít kvalitní vodu, bezpečně se pohybovat po ulicích, kde všichni mají na výběr dostatek škol i školek a dětských hřišť, možnost relaxace při sportovních aktivitách nebo kulturních zážitcích. Jsem přesvědčená, že umím jít za svým cílem pevně, ale bez arogance a nevyhýbám se možnosti hledat kompromisní řešení prostřednictvím diskuse, neboť takto uzavřená dohoda má naději na úspěch a další pokračování.

Děkuji za Vaši dosavadní podporu a těším se na další spolupráci.
Cesta města kandidát č. 2
Cesta města kandidát č. 2

Mgr. Jaromír Šalek, 42 let, metodik vzdělávání dospělých, Lysá nad Labem

Ve svém občanském povolání vytvářím vzdělávací projekty, které dávají lidem novou životní šanci. Jsem přesvědčen o tom, že i Lysá si zaslouží novou šanci. Šanci stát se zdravým               a bezpečným městem, ve kterém se dobře žije a radnice naslouchá svým občanům. Každý projekt musí mít jasně stanovený cíl a nastavenou průběžnou kontrolu jeho naplňování. Tohoto pravidla bych se rád držel i v práci pro město. V minulém volebním období jsem byl členem kulturní a školské komise, a také členem finančního výboru. Hlavní prioritu pro vedení města vidím v zajištění dostatku kvalitní pitné vody a zkultivování veřejného prostoru. Vzhledem k demografické prognóze bude město potřebovat novou mateřskou školu a bude muset řešit také navýšení kapacity základních škol. Budu prosazovat zlepšení péče       o zeleň a zajištění větší čistoty města.

Vzdělání jsem získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oboru vzdělávání dospělých    a personální řízení a této oblasti jsem zůstal věrný i ve své práci. V profesní kariéře jsem pracoval jako projektový manažer v několika firmách. V současné době vedu projekty pro vzdělávání nezaměstnaných a zároveň jsem externím hodnotitelem ministerstva práce             a sociálních věcí v dotačních řízeních.

Naše rodina bydlí v Lysé na Kačíně. Děti navštěvují ZŠ J. A. Komenského a ZUŠ F. A. Šporka. Pracuji převážně z domova s občasnými výjezdy do Hradce Králové. Potkat mě můžete také
na kole při projížďkách kolem Labe nebo s kytarou při pravidelných folk a country posezeních
v našem městě.
Cesta města kandidát č. 3
Cesta města kandidát č. 3

Bc. Martin Robeš, 45 let, ministerský rada, člen rady města, Litol

Pocházím z Holubic u Brna, 30 let jsem žil v Brně a devátým rokem žiji v Lysé nad Labem, kterou jsme si s mou nastávající k bydlení vybrali jako nejkrásnější městečko okolo Prahy. Tam pracuji, protože mne profesně zajímá státní správa na celostátní úrovni, za kterou jsem se sem přistěhoval. Nyní na ministerstvu vnitra chystám velký projekt na zajištění krizové komunikace policie, hasičů a záchranek. Celý život se zabývám veřejnými prostranstvími a dopravou, její bezpečností a životním prostředím, a posledních patnáct let i veřejnou správou jako takovou.    Z let 2003-2007 mám zkušenosti z radnice městské části Brno-Nový Lískovec, kde jsem se staral o dopravu, veřejná prostranství, obecní periodikum a webové stránky.

Ve volbách v roce 2014 jsem byl, jako lídr kandidátky Cesta města, zvolen do zastupitelstva našeho města a od června 2016 jsem byl i neuvolněným členem rady města, ve které jsem prosazoval především témata bezpečnosti a přívětivosti našich ulic pro jejich nemotorizované uživatele, jako bezbariérovost a bezpečnost přecházení a použitelné cyklostojany. Takovým záležitostem se chci věnovat i nadcházející čtyři roky. Opakovaně si potvrzuji, že dobrá správa obce spočívá v každodenní péči o celé jeho území a v řešení podstatných detailů, které lidem usnadňují život víc, než rozsévání solitérních politických pomníků, jakkoli užitečných. Přes čtyři roky v zastupitelstvu stále věřím, že Lysá nad Labem není Kocourkov nad Brzdovou Kapalinou a že sem s naší pomocí brzy přijede dobrá veřejná správa na úrovni 21. století.
Cesta města kandidát č. 4
Cesta města kandidát č. 4

Ing. Iveta Bufková, 44 let, interní auditorka, Lysá nad Labem

Vystudovala jsem VŠE v Praze, fakultu "Financí a účetnictví" a následně jsem ekonomické vzdělání využila v praxi a to hlavně v oblasti controllingu, interního auditu a procesů zaměřených na platební styk.

V Lysé žiji už více jak 17 let a jsem za to moc ráda. Lysá je pěkné město, ale mohlo by být ještě lepší, pokud zapracujeme na připojení nového zdroje pitné vody, zrealizujeme obchvat města, zajistíme více míst ve školkách a ZUŠ, postavíme a zrenovujeme sportoviště a rozšíříme zdravotní péči.

Ve volném čase se věnuji cestování, cyklistice, badmintonu a ráda zajdu na různá kulturní představení. Z tohoto důvodu bych byla ráda, aby se rozšířil počet cyklotras, kulturních představení, sportovišť. Uvítám, pokud by se Lysá stala turisticky atraktivním městem s cílem nabídnout nové pracovní příležitosti v tomto segmentu (hlavně zkrácené úvazky, které v ČR pořád dost chybí).

Hlavním cílem našeho města by měla být spokojenost obyvatel. Lidé by tu měli mít pocit bezpečí, zdravého životního prostředí a co nejlepšího zázemí v oblasti zdravotní péče, vzdělání, sportu a kultury. Budu ráda, pokud se mně i vám toto splní.
Cesta města kandidát č. 5
Cesta města kandidát č. 5

Ing. Jan Macke, 46 let, koordinátor PR a marketingu, Lysá nad Labem

Do Lysé jsem se přistěhoval před 11 lety. Vystudoval jsem VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, v profesním životě jsem se specializoval na marketing a PR. Pracoval jsem jak               v soukromém, tak státním sektoru, několik let též jako marketingový konzultant na volné noze.

Mým velkým koníčkem je příroda a její ochrana, ve volném čase spolupracuji s organizací ČSOP v Mladé Boleslavi. Z tohoto města pocházím a mám tam stále řadu vazeb. V kontextu k našemu městu mě tedy zajímají především problémy se znečištěním (v Lysé se jedná především o vysoké koncentrace prachu), otázky udržitelného rozvoje v návaznosti na územní plán, ochrana a údržba okolní krajiny, péče o veřejnou zeleň apod.

Nejsem a ani jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany. Škatulky všech politických stran jsou mi těsné, v každé z nich najdu postoje a názory, se kterými se ztotožňuji a naopak. Myslím, že komunální politika je především o řešení specifických problémů dané obce. V Cestě města se sešla skupina chytrých a angažovaných lidí, kteří mají na řešení těchto problémů podobný názor jako já a chtějí mít vliv na to, kam se bude naše město dále ubírat.

Lepší život v našem městě a prospěch jeho obyvatel musí být hlavními motivy jednání našich zástupců na radnici. To je důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat v těchto volbách.
Cesta města kandidát č. 6
Cesta města kandidát č. 6

PhDr. Michal Řezníček, 40 let, vedoucí okresního archivu, Lysá nad Labem

Již od základní školy jsem se zajímal o historii. Vystudoval jsem ji na Filozofické fakultě UK      a hned svou první pracovní pozici jsem získal v Lysé nad Labem, jako archivář Státního okresního archivu Nymburk. Od roku 2009 jsem jeho vedoucím. V Lysé jsem našel životní lásku a dnes vychováváme spolu dvě dcery. Vedle pracovní doby, kterou trávím v budově bývalého kláštera i výjezdy po celém nymburském okrese, jsem trenérem mládeže i aktivním hráčem stolního tenisu v lyském Sokole a člen Spolku rodáků.

Moje povolání mne naučilo, že některé věci existují pouze jednou a lidská paměť je nejvýše dvě generace dlouhá a k tomu velmi proměnlivá. V Lysé se nachází mnoho zajímavých míst, jejichž paměť na své objevení čeká a neměla by být předělána nebo zcela zničena jen kvůli našemu zapomínání. Vedle kulturních památek je to i příroda a krajina, která je v mnohém jedinečná. Zemědělské zázemí města si zaslouží být uchováno i rozvíjeno. Je jasné, že město musí fungovat na úrovni současné doby, nemělo by však růst bezhlavě a rychleji než jeho infrastruktura. Uchování jeho osobitosti je tou cestou, kterou lze město předat svým dětem, aby měly chuť v něm dále žít.

V obecní politice je klíčovou schopností politika ptát se občanů a diskutovat s nimi jejich problémy a přání. K jakékoliv diskusi jsou však potřebné kvalitní a dostatečné informace, které musí být schopen politik předkládat a zveřejňovat. Proto bych chtěl rozšiřovat a posilovat různé informační platformy, jak městské (Listy, webové stránky, infokanály), tak soukromé
a osobní (internetová fóra, setkávání s občany). V ideálním případě nemusí politik nic vymýšlet, ale jen plní přání a požadavky občanů.