Bc. Martin Robeš, 45 let, ministerský rada, člen rady města, Litol

Pocházím z Holubic u Brna, 30 let jsem žil v Brně a devátým rokem žiji v Lysé nad Labem, kterou jsme si s mou nastávající k bydlení vybrali jako nejkrásnější městečko okolo Prahy. Tam pracuji, protože mne profesně zajímá státní správa na celostátní úrovni, za kterou jsem se sem přistěhoval. Nyní na ministerstvu vnitra chystám velký projekt na zajištění krizové komunikace policie, hasičů a záchranek. Celý život se zabývám veřejnými prostranstvími a dopravou, její bezpečností a životním prostředím, a posledních patnáct let i veřejnou správou jako takovou. Z let 2003-2007 mám zkušenosti z radnice městské části Brno-Nový Lískovec, kde jsem se staral o dopravu, veřejná prostranství, obecní periodikum a webové stránky.

Ve volbách v roce 2014 jsem byl, jako lídr kandidátky Cesta města, zvolen do zastupitelstva našeho města a od června 2016 jsem byl i neuvolněným členem rady města, ve které jsem prosazoval především témata bezpečnosti a přívětivosti našich ulic pro jejich nemotorizované uživatele, jako bezbariérovost a bezpečnost přecházení a použitelné cyklostojany. Takovým záležitostem se chci věnovat i nadcházející čtyři roky. Opakovaně si potvrzuji, že dobrá správa obce spočívá v každodenní péči o celé jeho území a v řešení podstatných detailů, které lidem usnadňují život víc, než rozsévání solitérních politických pomníků, jakkoli užitečných. Přes čtyři roky v zastupitelstvu stále věřím, že Lysá nad Labem není Kocourkov nad Brzdovou Kapalinou a že sem s naší pomocí brzy přijede dobrá veřejná správa na úrovni 21. století.