Ing. Jan Macke, 46 let, koordinátor PR a marketingu, Lysá nad Labem

Do Lysé jsem se přistěhoval před 11 lety. Vystudoval jsem VŠE v Praze, Fakultu mezinárodních vztahů, v profesním životě jsem se specializoval na marketing a PR. Pracoval jsem jak v soukromém, tak státním sektoru, několik let též jako marketingový konzultant na volné noze.

Mým velkým koníčkem je příroda a její ochrana, ve volném čase spolupracuji s organizací ČSOP v Mladé Boleslavi. Z tohoto města pocházím a mám tam stále řadu vazeb. V kontextu k našemu městu mě tedy zajímají především problémy se znečištěním (v Lysé se jedná především o vysoké koncentrace prachu), otázky udržitelného rozvoje v návaznosti na územní plán, ochrana a údržba okolní krajiny, péče o veřejnou zeleň apod.

Nejsem a ani jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany. Škatulky všech politických stran jsou mi těsné, v každé z nich najdu postoje a názory, se kterými se ztotožňuji a naopak. Myslím, že komunální politika je především o řešení specifických problémů dané obce. V Cestě města se sešla skupina chytrých a angažovaných lidí, kteří mají na řešení těchto problémů podobný názor jako já a chtějí mít vliv na to, kam se bude naše město dále ubírat.

Lepší život v našem městě a prospěch jeho obyvatel musí být hlavními motivy jednání našich zástupců na radnici. To je důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat v těchto volbách.