Mgr. Martina Tužinská Synková, 44 let, právnička, Litol

Většinu svého života jsem prožila v Hradci Králové, věnném městě českých královen, městě, které je proslulé jako salón České republiky svou architekturou, zelení a kulturou. Do Lysé nad Labem jsem se přistěhovala v roce 2005. Jsem vdaná a mám syna Mikuláše, který je středobodem mého života.

Obě města mají mnoho společného a spojuje je řeka Labe. Od počátku jsem toho názoru, že Lysá nad Labem, má velký potenciál a každému, kdo se rozhodne pro život v tomto městě, může nabídnout téměř vše. Svou polohou a historií nelze našemu městu upřít takové výhody, které nenabízí mnoho jiných měst. Základem toho, aby vše fungovalo tak, jak má, je dobrá správa města. Dobrá správa města má vycházet ze znalosti místních poměrů, hledání cest za účelem realizace a ochoty komunikovat nejen na úrovni státní správy či samosprávy, ale především s občany města. Obousměrná komunikace mezi občany a městem, ochota si vzájemně naslouchat, to je cesta, která má smysl. Respekt k sobě samé, základním hodnotám a cílům, nejbližšímu i vzdálenějšímu okolí, přírodě a lidem kolem sebe, to je moje motto a základní stavební kámen pro mou práci.

Mou snahou bude především rozvíjet naše město jako vhodné místo k životu, kde lidé mohou dýchat zdravý vzduch, pít kvalitní vodu, bezpečně se pohybovat po ulicích, kde všichni mají na výběr dostatek škol i školek a dětských hřišť, možnost relaxace při sportovních aktivitách nebo kulturních zážitcích. Jsem přesvědčená, že umím jít za svým cílem pevně, ale bez arogance a nevyhýbám se možnosti hledat kompromisní řešení prostřednictvím diskuse, neboť takto uzavřená dohoda má naději na úspěch a další pokračování.

Děkuji za Vaši dosavadní podporu a těším se na další spolupráci.