PhDr. Michal Řezníček, 40 let, vedoucí okresního archivu, Lysá nad Labem

Již od základní školy jsem se zajímal o historii. Vystudoval jsem ji na Filozofické fakultě UK a hned svou první pracovní pozici jsem získal v Lysé nad Labem, jako archivář Státního okresního archivu Nymburk. Od roku 2009 jsem jeho vedoucím. V Lysé jsem našel životní lásku a dnes vychováváme spolu dvě dcery. Vedle pracovní doby, kterou trávím v budově bývalého kláštera i výjezdy po celém nymburském okrese, jsem trenérem mládeže i aktivním hráčem stolního tenisu v lyském Sokole a člen Spolku rodáků.

Moje povolání mne naučilo, že některé věci existují pouze jednou a lidská paměť je nejvýše dvě generace dlouhá a k tomu velmi proměnlivá. V Lysé se nachází mnoho zajímavých míst, jejichž paměť na své objevení čeká a neměla by být předělána nebo zcela zničena jen kvůli našemu zapomínání. Vedle kulturních památek je to i příroda a krajina, která je v mnohém jedinečná. Zemědělské zázemí města si zaslouží být uchováno i rozvíjeno. Je jasné, že město musí fungovat na úrovni současné doby, nemělo by však růst bezhlavě a rychleji než jeho infrastruktura. Uchování jeho osobitosti je tou cestou, kterou lze město předat svým dětem, aby měly chuť v něm dále žít.

V obecní politice je klíčovou schopností politika ptát se občanů a diskutovat s nimi jejich problémy a přání. K jakékoliv diskusi jsou však potřebné kvalitní a dostatečné informace, které musí být schopen politik předkládat a zveřejňovat. Proto bych chtěl rozšiřovat a posilovat různé informační platformy, jak městské (Listy, webové stránky, infokanály), tak soukromé a osobní (internetová fóra, setkávání s občany). V ideálním případě nemusí politik nic vymýšlet, ale jen plní přání a požadavky občanů.